Oprettelse af Godkendelsesgruppe

Created by Lukas Christensen, Modified on Wed, 21 Jun 2023 at 04:30 PM by Lukas Christensen

I denne artikel vil vi gennemgå, hvordan du opretter en Godkendelsesgruppe.


 1. Først skal du gå ind i settings, som du finder øverst i højre hjørne.


 2. Inde i settings skal du vælge "Grupper og indstillinger" under Godkendelsesflow.


 3. Tryk på det blå plus-ikon, der er markeret med rødt på billedet nedenfor.


 4. Efter at have trykket på det blå plus-ikon kan du nu udfylde detaljerne ude til højre. I det første felt, "Navn", skal du navngive gruppen.


 5. I det andet felt, "Godkendelsesgrænse", har du mulighed for at sætte en beløbsgrænse for, hvor meget denne gruppe maksimalt kan godkende. I eksemplet på billedet nedenfor har jeg sat en beløbsgrænse på 20.000, hvilket betyder, at denne gruppe maksimalt kan godkende dokumenter op til 20.000 Hvis du sætter en beløbsgrænse, skal du vælge en overordnet gruppe, hvilket jeg vil beskrive i næste punkt.


 6. Hvis du har sat en godkendelsesgrænse, skal du vælge en overordnet gruppe. Den overordnede gruppe er den gruppe, der skal godkende dokumenterne, hvis de overstiger den godkendelsesgrænse, du har sat. Hvis du ikke allerede har en gruppe, skal du først oprette en gruppe uden godkendelsesgrænse, som du efterfølgende kan vælge som den overordnede gruppe. På eksemplet nedenfor kan du se mine allerede oprettede grupper, som jeg nu kan vælge som overordnet gruppe.


 7. Bogholdergruppen er den gruppe, hvor afviste bilag bliver sendt hen, hvis du har valgt "Send til bogholder" under tilladelser (se billede 2 nedenfor). 
   

  Billede 2:

 8. Under "Projekt" og "Afdeling" har du mulighed for at tildele gruppen et projekt, en afdeling eller begge dele automatisk (se billede 2 nedenfor). Det betyder, at det valgte projekt, afdeling eller begge dele automatisk bliver tilføjet til dokumentet, når det skal godkendes af gruppen.


  Billede 2:

 9. Når du har udfyldt de ønskede felter, skal du trykke på "Gem" på den blå gem-knap nederst til højre. Derefter vil gruppen blive oprettet.


 10. Du kan finde informationer om tilføjelse af brugere og tilladelser til gruppen i artiklen "Tilføjelse af brugere og tilladelser".  
  Link til artikelen
  https://nordflow.freshdesk.com/en/support/solutions/articles/73000613335-tilføjelse-af-brugere-og-tilladelserWas this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article